top of page

Kulturverkstan – YH-utbildning till kulturprojektledare

Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i internationell kulturprojektledning. Utbildningen bedrivs på helfart och är studiemedelsberättigad.
 

Kulturverkstan vänder sig till möjliggörare och kulturutövare – musiker, skådespelare, författare, filmare och bildkonstnärer – men också till andra med akademisk eller annan bakgrund som vill förverkliga idéer i praktiska kulturprojekt.
 

Kulturverkstan varvar teori och praktik. Från första stund får de studerande omsätta sina kunskaper och förmågor i skarpa kulturprojekt. Utbildningen blandar kunskapssökande och kritisk reflektion med praktisk påhittighet och gör-det-själv-attityd.
 

Målet med Kulturverkstan är att de studerande ska gå ut i kulturarbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, konsten & kulturen, våra tankar och världen.

Efter Kulturverkstan kan du jobba som exempelvis kulturprojektledare, kultursamordnare, producent, koordinator, kulturkonsulent, kulturföretagare, verksamhetsutvecklare, kulturstrateg, festivalarrangör

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page