top of page

Göteborgs konstskola

Göteborgs Konstskola är en samtida aktör med legendarisk historia. Skolan har tvååriga grundutbildningar med inriktning måleri, skulptur och grafik samt en ettårig påbyggnadsutbildning, Konstnärlig Idégestaltning.

Våra lärare och gästlärare är välmeriterade pedagoger och högskoleutbildade konstnärer.

På skolan arbetar vi fysiskt, med händer, hela kroppen, olika spännande tekniker, metoder och material. Blickar inåt och utåt, lär oss se och samtala, skriva om konst och kultur.

Vi värnar om kreativ subjektivitet, individuellt sökande efter det personliga uttrycket öppnar ett fritt rum för intellektuell mångfald. Ett eget konstnärligt språk ger kraftfulla verktyg att själv påverka framtiden.

 

I vårt spännande hus har vi sju våningar med olika verkstäder, ateljéer, projektrum, mediarum, föreläsningssal, bibliotek och galleri. 
 

Studerande vid Göteborgs Konstskola arbetar i våra verkstäder för lera, gips, trä, metall, grafiska trycktekniker och nya media. Skolan är känd för sin stora, ljusa målarsal och har ett fint bibliotek med konst, kulturtidskrifter och böcker. Vi har projektrum för experiment med rumslig presentation av arbeten och installationer samt ett mediarum med ljud och fotostudio.

 

Digitalt Öppet hus 18/3 kl 10-15

 

Ansökningstider Göteborgs Konstskola:

22/3-19/4 skulptur, måleri och grafik

3-27/5 Idégestaltning
 

  • Facebook
  • Instagram

Här kan ni föjla med i vardagen på Göteborgs Konstskola! 

bottom of page